Do’a Penglaris Dalam Ajaran Buddha,Penglaris Dagangan Dalam Sekejap

Do’a Penglaris Dalam Ajaran Buddha

Penglaris bukan hanya ada di kejawen, tapi di kepercayaan dan juga agama lain juga ada. Namun yang berbeda adalah dari bahasa doa dan juga cara pengamalannya. Nah berikut ini beberapa doa penglaris yang berasal dari umat Buddha. Bagi Anda yang membutuhkan doa ini, silahkan di coba.

Karaniya metta sutta 3x

Karaniyamatthakusalena

Yan tam santam padam abhisamecca

Sakko uju ca suhuju ca

Suvaco cassa mudu anatimani

 

Santussako ca subharo ca

Appakicco ca sallahukavutti

Santindriyo ca nipako ca

Appagabbho kulesu ananugiddho

 

Na ca khuddam samacare kinci

Yena vinnu pare upavadeyyum

Sukhino va khemino hontu

Sabbe satta bhavantu sukhitatta

 

Ye keci panabhutatthi

Tasa va thavara va anavasesa

Digha va ye mahanta va

Majjhima rassaka anukathula

 

Dittha va ye va addittha

Ye ca dure vasanti avidure

Bhuta va sambhavesi va

Sabbe satta bhavantu sukhitatta

 

Na paro param nikubbetha

Natimannetha katthaci nam kanci

Byarosana patighasanna

Nannamannassa dukkhamiccheyya

 

Mata yatha niyam puttam

Ayusa ekaputtamanurakkhe

Evampi sabbabhutesu

Manasambhavaye aparimanam

 

Mettanca sabbalokasmim

Manasambhavaye aparimanam

Uddham adho ca tiriyanca

Asambadham averam asapattam

 

Titthancaram nisinno va

Sayano va yavatassa vigatamiddho

Etam satim adhittheyya

Brahmametam viharam idhamahu

 

Ditthinca anupagamma

Silava dassanena sampanno

Kamesu vineyya gedham

Na hi jatu gabbhaseyyam punareti’ti

 

YELLOW ZAMBALA MANTRA

Om zambala zalen draye so ha ( 7x )

 

DEWA BUMI MANTRA

Na mo sa man to mo ton an tu lu tu lu ti wei so ha ( 7x)

Lakukan Niat Pelimpahan Jasa , Dengan karma baik yang diperbuat hari dengan membaca Chanting ini semoga karma baik berbuah dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Arti karaniya metta sutta :

Inilah yang harus dikerjakan , oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, Ia harus mampu, jujur, sungguh jujur, Rendah hati, lemah lembut, tiada sombong. Merasa puas, mudah disokong/dilayani Tiada sibuk, sederhana hidupnya Tenang inderanya, berhati-hati Tahu malu, tak melekat pada keluarga.

Penjelasan :

Ini adalah doa yang setiap pagi harus di panjatkan. Kita gabungkan doa – doa yang berasal dari 3 aliran Buddhist. Semoga dengan apa yang ada di artikel ini kian ini bermanfaat bagi kita semua.

Doa 1 . Parita Karaniya Metta Sutta

Paritta ini sudah saya sampaikan artinya diatas, dan menurut pengertian saya ketika saya hubung – hubungkan dengan asal muasal cerita karania metta sutta ini. Dimana ketika ada 500 bhiksu dijaman sang Buddha yang bertapa di hutan dan kemudian mereka di ganggu oleh makhluk-makhluk di hutan tersebut. Karena mereka merasa terganggu karena kedatangan bhiksu-bhiksu tersebut didalam hutan. Para bhiksu pun segera melaporkan kejadi an ini kepada SANG BUDDHA, tentang persoalan ini dan meminta solusi dari SANG BUDDHA dengan cara apa kita menaklukan nya.

Disinilah SANG BUDDHA bersabda tentang KARANIYA METTA SUTTA. Menaklukan mereka bukan dengan senjata ataupun bentuk kekerasan lain. Tapi dengan MEMANCARKAN CINTA kasih kepada semua makhluk. Dan alhasil semua makhluk tersebut ketika mendengan lantunan KARANIYA METTA SUTTA ini. Mereka menjadi tenang dan berubah malah menjaga dan melindungi para bhiksu untuk bertapa di dalam hutan tersebut.

Dari cerita ini dapat di tarik garis lurus, dengan kita memancarkan CINTA KASIH di tempat USAHA kita itu akan sangat baik untuk kemajuan toko kita. Tetapi baca saja tidak cukup . Ya tidak cukup kita harus benar benar mempraketkannya.

Misalnya kita perhatian kepada pelanggan, berusaha jujur dan tidak ingin menipu pelanggan, apalagi mengharap pelanggan celaka atau kecewa karena berbelanja dengan kita. Maka secara pasti pelanggan akan senang kepada kita dan senang berbelanja di toko – tempat usaha kita . karena merasa nyaman, DENGAN PANCARAN CINTA KASIH YANG NYATA dari pengaplikasian pembacaan KARANIYA METTA SUTTA.

Inilah intinya dengan membaca SUTTA ini, bukan dengan Baca ini tiba-tiba TOKO anda RAME, itu tahayul. Tapi melalu proses-proses perenungan dan pengaplikasian SUTTA ini kedalam diri dan memancarkan CINTA KASIH kepada PELANGGAN kita sesuai dengan arti dari SUTTA ini, diharapkan MEDAN MAGNET yang diciptakan oleh AKTIFITAS ini MENJADI daya tarik yang kuat untuk menarik REJEKI ditoko – tempat usaha anda.

Itulah artikel tentang Do’a Penglaris Dalam Ajaran Buddha, Semoga bagi anda yang ber agama buddha bisa mengamalkan Do’a Penglaris Dalam Ajaran Buddha ini dan mendapatkan keberkahan. Dagangan bisa degan cepat laris.

Selain umat islam, Umat budda sebenarnya juga bisa menggunakan keris pelarisan dagang dari Mas Azie ini. Keris pelarisan ini memang sudah di doakan khusus dan diritualkan khusus agar memiliki energi yang kuat untuk melariskan segala jenis dagangan. Cara menggunakanya tinggal pakai saja tanpa ritual yang berat. Untuk menggunakan keris pelarisan ini, silahakn hubungi kontak 085866238055 atau langsung klik whatsapp otomatis disini.

 

 2,209 total views,  2 views today